2019-07-19 - 2019-07-21 (v. 29) - Medlemshelg juli 2019
Medlemmar enbart

2019-07-22 - 2019-08-01 (v. 30) - Öppna Veckorna 2019
Öppet för icke medlemmar

2019-07-24 - 2019-07-24 (v. 30) - BDSM-dagen 2019
Öppet för icke medlemmar

2019-08-01 - 2019-08-02 (v. 31) - Fotodagar 2019
Öppet för icke medlemmar

2019-08-02 - 2019-08-04 (v. 31) - Medlemshelg augusti 2019
Medlemmar enbart

2019-08-23 - 2019-08-25 (v. 34) - Singelweekend Höst 2019
Öppet för icke medlemmar

2019-09-27 - 2019-09-29 (v. 39) - Höstfest 2019
Öppet för icke medlemmar

2019-11-01 - 2019-11-03 (v. 44) - Halloween 2019
Öppet för icke medlemmar

2019-12-26 - 2020-01-01 (v. 52) - Nyår 2019
Öppet för icke medlemmar