BDSM vs. swinging

"Varför är The Mansion inte en swingersklubb?" frågar en del, "det verkar ju som om personer ibland byter partner eller har sexuella aktiviteter tillsammans?!".

Inom BDSM (speciellt D/s) har den undergivna sex med sin Dominant/Domina/ägare - oavsett vem personen egentligen har sex med.

Om t.ex. en Dominant låter andra ha sex eller sexuella handlingar med sin undergivna, är det fortfarande den dominanta och den undergivna ”har sex” - de andra är bara hjälpmedel, en form av ”redskap” som den dominanta utnyttjar.

Swinging (engelska ordet swing betyder gunga) är en livsstil som innebär deltagande i sexuella aktiviteter där fler än en partner är inblandade. En deltagare i swinging kallas swinger. Termen partnerbyte används också, speciellt om deltagarna är etablerade par. Swinging inkluderar bland annat exhibitionism, voyeurism, partnerbyte, gruppsex. (text från Wikipedia)

Swingers har alltså sex med den/de som de fysiskt har sex med, under det att inom BDSM är ett mentalt "spel" mellan två personer där den dominanta har kontrollen, den undergivna tillhör sin dominant och eventuellt övriga är redskap/hjälpmedel.

Självklart finns det swingers som ägnar sig åt BDSM, och BDSM'are som ibland är swingers.