Subspace

Inom BDSM är "subspace" ett mentalt tillstånd som den undergivna kan nå under eller efter en session. Begreppet är svårt att definiera, eftersom reaktionerna till BDSM-sessioner varierar både mellan personer och för en enskild person mellan olika tidpunkter och sessioner.

De flesta associerar BDSM med den fysiska delen av en session: floggers, piskor, rep, bojor osv. Det är minst lika viktigt att känna till de psykiska/mentala aspekterna, hur psyket påverkas under sessionen.

I en BDSM-session, där all fokus mer och mer koncentreras på de fysiska sensationerna, kan hela världen försvinna för den undergivna så allt som existerar är den dominanta och det som händer dem emellan. Den intensiva uppelvelsen av smärta och njutning triggar bland annat delar av det autonoma nervsystemet så att adrenalin, endorfin och enkefalin (kroppseget morfin) utsöndras i kroppen. Dessa hormoner ger samma effekt som morfinpreparat, de ökar smärttröskeln och medför en euforisk, svävande känsla. Den undergivna blir hög, helt enkelt. Att sväva i subspace är en kraftfull och extatisk upplevelse. En del undergivna kan tappa alla begrepp om smärta, tappa talförmågan eller bli osammanhängande. Stoppord ("safewords") blir då totalt oanvändbara!

Subspace-euforin kan vara från några timmar upp till flera dagar efter en session. Det är en sinnesstämning som påverkar tankeprocessen och möjligheten att fatta beslut. En sinnesstämning som måste övervakas noggrant för mentala/psykisk och fysisk säkerhet och välmående för alla inblandade. Detta är viktigt att komma ihåg både under sessionen och i avslutningen.

Om en undergiven försvinner för djupt ner i subspace kan den skada sig själv utan att veta om det eller förstå det, eller fortsätta be om mer fast det är skadligt. Om den dominanta inte förstår farorna med subspace är det ännu farligare för den undergivna.

Det är mycket viktigt att komm ihåg att lära sig flyga också i subspace innebär att lära sig landa så att det inte blir en krasch. En landning som den dominanta har en stor del i (se Aftercare - eftervård)